St.meld. nr. 27 (2006-2007)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2006

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2006

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no