Analyse av begrepet "tilstrekkelig boligbygging"

Utredning fra Asplan Viak

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en analyse av begrepet «tilstrekkelig boligbygging".

Analyse av begrepet "tilstrekkelig boligbygging" (pdf)