Ansvarsgrense ved naturkatastrofer

Frist: 16.01.2006

Justisdepartementet har sendt på høring forslag om å endre øvre grense for forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe, slik at ansvarsgrensen økes til 12,5 milliarder kroner fra 1. januar 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16.01.2006