Attraktive arbeidsplasser i staten

Oslo Eonomics, Respons analyse og SNF har, på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten, utarbeidet en rapport som beskriver status, trender og utfordringer med å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse i statlig tariffområde. Rapporten identifiserer tiltak for å øke attraktiviteten til staten som arbeidsplass.