Lanseringsseminar 12.04.24: Rapport om attraktive arbeidsplasser i staten

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten inviterte til et lanseringsseminar der rapporten til Oslo Economics: "Attraktive arbeidsplasser i staten" - rekruttere, utvikle og beholde - ble presentert.

Nett-tv Lanseringsseminar: Rapport om attraktive arbeidsplasser i staten

Se sendingen her

Se sendingen her

 
Varighet: 1 time, 21 minutter.

Om programmet

Statens personaldirektør ønsker velkommen til seminaret. Oslo Economics vil så presentere den nye rapporten om attraktive arbeidsplasser i staten og de viktigste funnene. Leder for Akademikerne stat og statens personaldirektør vil så kommentere rapporten. NVE, Lånekassen,  Forsvarsbygg og Skattedirektoratet har bidratt i undersøkelsen. Disse vil avslutningsvis vil orientere om sine erfaringer med å rekruttere, utvikle og beholde.

Se presentasjoner (pdf)

Frokostseminaret er et samarbeid mellom Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten: LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Logoer til partene i staten