Nasjonal avfallsplan 2020-2025

Den nasjonale avfallsplanen for 2020 - 2025 beskriver blant annet avfallsmengder, status for håndtering av ulike typer avfall og de viktigste behandlings- og gjenvinningsanleggene i Norge.

Avfallsplanen er utarbeidet i samsvar med artikkel 28 i rammedirektivet for avfall. Det er laget et eget vedlegg om farlig avfall.

Planen beskriver også behov for endringer i avfallsinfrastrukturen, blant annet på basis av EU-krav om forberedelse til ombruk og materialgjenvinning.

Inkludert i avfallsplanen er også et avfallsforebyggingsprogram, i samsvar med artikkel 29 i rammedirektivet for avfall.

Les avfallsplanen

Avfallsplan
Avfallsplanen 2020 - 2025 Foto: Miljødirektoratet