§ 1-2 Fylkesmannens tilsyn med barneverntjenesten på Svalbard

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet