§ 6-6 Kompetanse og økonomisk ansvar ved plassering i private barnevernsinstitusjoner

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

§ 6-6 Kompetanse og økonomisk ansvar ved plassering i private barnevernsinstitusjoner (PDF)