§ 6-6 Kompetanse og økonomisk ansvar ved plassering i private barnevernsinstitusjoner

§ 6-6 Kompetanse og økonomisk ansvar ved plassering i private barnevernsinstitusjoner (PDF)