§ 7-1 Private parts adgang til å klage fylkesnemndas vedtak inn for tingretten