§ 7-3 Kommunen og folkevalgts organ i barnevernsaker

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet