Barnevernloven kapittel 7

§ 7-3 Kommunen og folkevalgts organ i barnevernsaker