Barnevernloven. Diverse uttalelser

Barnevernloven diverse uttalelser

Barnevernloven diverse uttalelser

02.01.2003 Barnevernets arbeid med saker om samvær der det kan ha blitt begått seksuelle overgrep mot barn

31.10.2002 Tildeling av foreldreansvar

15.02.2002 Barneloven § 37 femte ledd – barneverntjenestens ansvar etter foreldrenes dødsfall

19.12.2001 Vedrørende retten til selv å velge hvilket språk man vil snakke

18.07.2001 Støtte fra Lånekassen til søkere som er under barnevernets omsorg – nye forskrifter

03.07.2001 Råderett over utdanningsstipend

13.05.2000 Grunnskoleopplæring og videregåendeopplæring for barn som bor utenfor hjemmet etter vedtak fattet med hjemmel i barnevernloven - varslingsrutiner

31.10.2002 Tildeling av foreldreansvar

15.02.2002 Diverse Barneloven § 37 femte ledd – barneverntjenestens ansvar etter foreldrenes dødsfall

31.10.2002 Diverse Tildeling av foreldreansvar

Godkjenning og kvalitetssikring av barnevernsinstitusjoner (PDF)