Barnevernloven diverse uttalelser

Barnevernloven diverse uttalelser

02.01.2003 Barnevernets arbeid med saker om samvær der det kan ha blitt begått seksuelle overgrep mot barn

31.10.2002 Tildeling av foreldreansvar

15.02.2002 Barneloven § 37 femte ledd – barneverntjenestens ansvar etter foreldrenes dødsfall

19.12.2001 Vedrørende retten til selv å velge hvilket språk man vil snakke

18.07.2001 Støtte fra Lånekassen til søkere som er under barnevernets omsorg – nye forskrifter

03.07.2001 Råderett over utdanningsstipend

13.05.2000 Grunnskoleopplæring og videregåendeopplæring for barn som bor utenfor hjemmet etter vedtak fattet med hjemmel i barnevernloven - varslingsrutiner

31.10.2002 Tildeling av foreldreansvar

15.02.2002 Diverse Barneloven § 37 femte ledd – barneverntjenestens ansvar etter foreldrenes dødsfall

31.10.2002 Diverse Tildeling av foreldreansvar

Godkjenning og kvalitetssikring av barnevernsinstitusjoner (PDF)