Bedre beslutninger, bedre behandling

Rapport juni 2023

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tok i mot rappport frå ekspertutvalet som har evaluert vilkåret om manglande samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern.

Les dokumentet

Rapport juni 2023