Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2020 (V-0732 B)

For tildelinger i 2021. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2020 (V-0732 B) (.pdf)