Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (V-0732 B)

For tildelinger i 2023. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysiskaktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentralevirkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (V-0732 B) (.pdf)