Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2023 (V-0732 B)

For tildelinger i 2024.