Brev om tilrettelegging av skolehverdagen og eksamensgjennomføring etter 22. juli

Brev om tilrettelegging av skolehverdagen og eksamensgjennomføringen for berørte elever etter 22. juli

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har sendt ut et brev til skolene om tilrettelegging for elever som er berørt av terroren 22. juli. Dette kan også gjelde elever som har opplevd andre kriser.

 

For mer informasjon se www.udir.no/oppfolging