FNs konvensjon om å avskaffe aller former for diskriminering mot kvinner (CEDAW)

FNs konvensjon om å avskaffe aller former for diskriminering mot kvinner (CEDAW)

FNs konvensjon mot å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner ble vedtatt av FN 18. desember 1979. Den trådte i kraft for Norges del 3. september 1981.

UDs traktatdatabase

CEDAW

PROT I

Konvensjonstekst


CEDAW

PROT I

Ratifiseringer


CEDAW

PROT I

Reservasjoner


CEDAW

General Comments

Norges syvende rapport (2006)

Issues and Questions

Responses

Komiteens anbefalinger:

Komiteens anbefalinger (2007)

 

Neste rapportering:
September 2010

Tidligere rapporteringer

Sjette rapport

Femte rapport

Fjerde rapport

Tredje rapport

Andre rapport

Første rapport

Individklagesaker

Klagesaker mot alle land (Bayefskys sider)

Foreløpig ingen klagesaker mot Norge

Mer informasjon om FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner er tilgjengelig fra FNs nettsider om konvensjonen.

Det norske Nobelinstituttets bibliotek (Oslo) kan være behjelpelig dersom det er behov for innsyn i eldre FN-dokumenter som ikke er tilgjengelig i elektronisk versjon.