Delegering av myndighet til Landbruks- og matdepartementet etter lov om forsvarlig hundehold (hundeloven)

Fastsatt ved kgl.res. 3. mars 2023 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om forsvarlig hundehold (hundeloven) § 3a, § 4, § 9, § 13, § 17, § 19, § 20, § 21, § 23, § 24a, § 26 og § 28. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Kongens myndighet etter lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold​1 § 3a andre ledd, § 4 sjette ledd, § 9 fjerde ledd, § 13 andre ledd, § 17 sjette ledd, § 19 femte ledd, § 20 femte ledd, § 21§ 23 andre ledd, § 24a første, andre og tredje ledd§ 26 fjerde ledd og § 28 første ledd delegeres til Landbruks- og matdepartementet.

1 Skal være lov 4. juli 2003 nr. 74 om forsvarlig hundehold. Lovtidend-redaksjonens anmerkning.
Se forskriften på lovdata.no