Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven)

Loven har til formål å bidra til å fremme et aktsomt hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

Se loven på lovdata.no