Den europeiske landskapskonvensjonen

Vi har storslått natur og praktfulle landskap i Norge. Fra hele verden kommer det folk for å oppleve naturen, stillheten og roen. Men de omgivelsene vi lager selv, er ikke alltid like storslåtte. Norske steder framstår ofte som en samling tilfeldigheter.

T-1475
ISBN 978-82-457-0432-7

Forside brosjyre Den Europeiske landskapskonvensjonen

Vi har storslått natur og praktfulle landskap i Norge. Fra hele verden kommer det folk for å oppleve naturen, stillheten og roen. Men de omgivelsene vi lager selv, er ikke alltid like storslåtte. Norske steder framstår ofte som en samling tilfeldigheter.

Bildene i denne brosjyren er hentet fra ulike steder i hverdagslandskapet – der folk ferdes, jobber og bor. Dette er ikke fagre glansbilder. De viser bare virkeligheten slik den framstår, på godt og vondt.

Hverdagslandskapet er først og fremst kommunenes arbeidsområde, uansett om det er uvanlig vakkert eller høyst ordinært. Den europeiske landskapskonvensjonen kan hjelpe oss til å fremme bedre kvalitet og sammenheng i utviklingen av by og bygd.

I 2017 ble brosjyren oppdatert med noen små endringer.

Den europeiske landskapskonvensjonen (2009)  (pdf)

Den europeiske landskapskonvensjonen (2017) (pdf)