Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Utenriksdepartementet

Lov 4. november 1950 - Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser