Den norske bostøtten. Effekter av en reform

FAFO og NOVA

Rapporten gir en evaluering av hvordan reformen av bostøtten i 2009 har påvirket både bolig- og fordelingspolitiske mål.

Rapporten gir en evaluering av hvordan reformen av bostøtten i 2009 har påvirket både bolig- og fordelingspolitiske mål.

Evalueringen bygger på kvalitative data, vurderinger fra et begrenset antall kommuner og registerdata over bostøttemottakere på to ulike tidspunkt.