Det handler om følelser

En utredning om ubebodde landbrukseiendommer

Norsk senter for Bygdeforsking har på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet gjennomført ei utgreiing om lokalisering, tilstand, eigarar og eigarforhold på eigedomar utan busetting, og kva faktorar som hemmar og fremmar omsetnaden av landbrukseigedomar utan busetting.

Norsk senter for Bygdeforsking har på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet gjennomført ei utgreiing om lokalisering, tilstand, eigarar og eigarforhold på eigedomar utan busetting, og kva faktorar som hemmar og fremmar omsetnaden av landbrukseigedomar utan busetting. 

Rapport: Det handler om følelser
Klikk på bildet for å lese rapporten i PDF (1 Mb)