Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Utvalgets rapporter

Annen informasjon