Dokumentavgiftsloven

Lov 12. desember 1975 nr. 59 Lov om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)

Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov.

Se loven på lovdata.no