Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Rapportering for 2005

Rapport utarbeidet av Senter for økonomisk forskning AS (SØF) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)

Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Rapportering for 2005

Rapport utarbeidet av Senter for økonomisk forskning AS (SØF) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)

Juni 2006