En styrket beredskap i reindriften

Rapport fra arbeidsgruppe

Rapport nr. 43/2022. 15.10.2022

I Reindriftsavtalen 2022/2023 ble avtalepartene enige om å etablere en arbeidsgruppe for å gjennomgå
beredskapen i reindriften. 

Forside rapport - En styrket beredskap i reindriften
Foto: Landbruksdiretoratet