Lover og regler

Endringslov til allmenngjøringsloven

Lov om endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår)

Endringer i følgende lov: Lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven).

Se loven på lovdata.no