Høring - Forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i erstatningsordningene for husdyr og tamrein.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2012

Resultat av høring angående erstatningsordning for husdyr

Revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt (PM)