Rapporter fra EU-delegasjonen 2021

EU-delegasjonens halvårsrapport om klima og miljø

EU har blitt enige om sentrale rammer for arbeidet med klima og miljø under det portugisiske EU-formannskapet.

EU-delegasjonens halvårsrapport om klima og miljø (pdf.)

I første halvår av 2021 ble EU enige om mange av de nasjonale gjenoppbyggingsplanene og EUs felles jordbrukspolitikk, som i vesentlig grad omhandler klima- og miljø. Den viktigste saken for klima er at EU nå har sin egen klimalov som lovfester deres klimamål for 2030 og 2050. Europakommisjonen har lagt frem en strategi for hvordan EU skal arbeide med klimatilpasning.

EU klimalov

Våren 2020 foreslo Europakommisjonen en klimalov for EU. Dette halvåret ble klimaloven vedtatt i EU. Klimaloven lovfester EUs nye klimamål for 2030 og EUs karbonnøytralitetsmål for 2050. I henhold til klimaloven har EU også en ambisjon om at opptak av karbon overstiger utslipp etter 2050. Videre skal det opprettes et uavhengig, vitenskapelig klimaorgan med en rådgivende funksjon og et karbonbudsjett frem til karbonnøytralitet i 2050.

Klimatilpasning

Kommisjonen presenterte dette halvåret en oppdatert strategi for klimatilpasning. De ser for seg et internasjonalt engasjert EU som fører en smartere, kjappere og mer systemisk klimatilpasningspolitikk. Det portugisiske EU-formannskapet har lagt inn mye innsats for å fremme klimatilpasningsagendaen i EU dette halvåret. Denne sommeren har dessverre aktualisert temaet ytterligere i Europa og rapporten fra FNs klimapanel i august viser at ekstreme værhendelser trolig blir hyppigere i et varmere klima.

Sirkulær økonomi

Rett før jul 2020 la Europakommisjonen frem forslag til batteriforordning. I EU har behandlingen av forslaget startet. EUs miljøministre har diskutert forslaget på møte i Rådet, og Rådets arbeidsgruppe har gjennomført rundt 20 møter om forslaget. I Europaparlamentet har også diskusjonene startet gjennom høringer og utkast til komitéposisjoner.

Bærekraftig finans

EU arbeider bredt med regelverk for å gjøre finanssektoren mer bærekraftig. Mest oppmerksomhet dette halvåret har det vært rundt klimakriteriene Europakommisjonen har fastsatt i den såkalte taksonomien for bærekraftige investeringer.

Les hele rapporten som har mer detaljer om de nevnte sakene og et utvalg av andre viktige EU-saker for klima og miljø fra det første halvåret i 2021.