Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven

Denne rapporten evaluerer praktiseringen av assistansebestemmelsen i valgloven, etter en lovendring som ble vedtatt i 2021.

Velgere som på grunn av en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, har rett til assistanse når de stemmer. Rapporten undersøker både velgernes og valgmedarbeidernes erfaringer med praktiseringen av denne bestemmelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Rapporten er utarbeidet av NORCE Norwegian Research Centre på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven (PDF)