Evaluering av hevingen av nasjonal terskelverdi

Oslo Economics, med samarbeidspartnerne Inventura, Advokatfirmaet Mageli (advokat KristianJåtog Trygstad) og NTNU (prof. Luitzen de Boer og Xinlu Qiu), har evaluert hevingen av nasjonalterskelverdi.