Evaluering av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra en ekstern evaluering av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Evalueringen skal gi grunnlag for vurdering av rådets fremtid, og behov for endringer i rådets mandat, sammensetning, organisering og arbeidsform.

Evalueringen er gjennomført i perioden oktober 2014 til februar 2015. Arbeidet er gjennomført av Odd Helgesen og Per-Trygve Hoff der sistnevnte har vært ansvarlig for gjennomføring av evalueringen. Audun Korsvold har vært prosjektrådgiver med ansvar for kvalitetssikring av arbeidet.

Les rapporten Evaluering av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten (pdf)