Evaluering av ordningen med regional omstilling

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Telemarksforsking gjennomført en evaluering av ordningen for regional omstilling. Bakgrunnen for oppdraget er at KDD ønsket ny og oppdatert kunnskap om de samlede virkningene av ordningen regional omstilling på sysselsetting, næringsstruktur og utviklingsevne, og om ressursinnsatsen er treffsikker nok.

Les hele rapporten her(PDF)