Evaluering av støtteordninger for minoritetsmedier

Medietilsynet juni 2010

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet foretatt en evaluering av tilskuddsordningene for minoritetsmedier, inklusive tilskuddet til minoritetsspråklige publikasjoner og lokalkringkastingsformål.

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet foretatt en evaluering av tilskuddsord-ningene for minoritetsmedier, inklusive tilskuddet til minoritetsspråklige publikasjoner og lokalkringkastingsformål.

Rapporten i pdf-format