Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av tvisteloven

I tråd med Stortingets anmodningsvedtak i Innst. O. nr. 110 (2004–2005), har Justis- og beredskapsdepartementet evaluert tvisteloven.

Evalueringen tar utgangspunkt i ulike mål om høyere kvalitet, effektivitet, produktivitet, reduserte sakskostnader, økt tilgang til domstolene og redusert behov for søksmål, som er oppregnet i tvistelovens ikraftsettingsproposisjon, Ot.prp. nr. 74 (2005–2006) side 44 flg.

Evaluering av tvisteloven (pdf)