Evaluering av utviklingstillatelser for havbruksnæringen og vurdering av alternative ordninger for fremtiden

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon laget en rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen.

Les rapporten her