Fastsettelse av forskrift om vern av Østmarka nasjonalpark, og fastsettelse av forskrift om vern av Østmarka friluftslivsområde

Klima- og miljødepartementet foreslår å verne Østmarka nasjonalpark i Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk kommuner og Østmarka friluftslivsområde i Oslo og Nordre Follo kommuner.

Deler av arealet (ca. 25,2 km2) i de foreslåtte verneområdene er allerede vernet som naturreservat og friluftslivsområde. Forslaget omfatter ca. 45,6 km2 nytt verneareal, slik at de to aktuelle verneområdenes areal til sammen blir 70,8 km2.