Fastsettelse av forskrifter om vern av 12 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Agder, Akershus, Trøndelag og Nordland

Klima- og miljødepartementet foreslår at det fastsettes forskrifter om vern for 12 skogområder.