Fastsettelse av forskrifter om vern av 16 skogområder i fylkene Viken, Innlandet og Trøndelag

Regjeringa vernar i dag 16 skogområde i tre fylke. Områda er levestad for ei rekkje truga artar. Mange av områda har høge verneverdiar, med lågtliggande og produktiv skog som er spesielt viktig i skogvernet.

Last ned kongeleg resolusjon her.