Fastsettelse av forskrifter om vern av 27 skogområder i fylkene Vestland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark

Klima- og miljødepartementet foreslår at det fastsettes forskrifter om vern for 27 skogområder. Samtidig foreslås mindre endringer i verneforskrifter for tre eksisterende verneområder.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)