Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog

Miljøverndepartementet (MD) legger med dette fram forslag om verneplan for skog, vern av Statskog SFs grunn i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland fylker.

Miljøverndepartementet (MD) legger med dette fram forslag om verneplan for skog, vern av Statskog SFs grunn i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland fylker.

Les Kongelig resolusjon. (pdf)