Forskrift om adgang for viderekomne studenter fra Norges veterinærhøgskole eller utenlandske universitet og høgskoler til å utføre kortvarig assistenttjeneste hos praktiserende veterinær eller i annet veterinæryrke

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 10. april 1985 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 5 fjerde ledd. Endringer: Endret ved forskrifter 28 sep 1998 nr. 921, 3 juni 2002 nr. 513, 9 jan 2004 nr. 32, 6 mai 2015 nr. 485.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov