Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt og kjøttprodukter

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. desember 1998 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) § 3, jf. EØS-avtalen vedlegg I (Rdir. 72/461/EØF, Rdir. 72/462/EØF, Rdir. 80/215/EØF, Rdir. 91/495/EØF, Rdir. 92/45/EØF, Rdir. 92/118/EØF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov