Forskrift om dyrepensjonater og lignende

Fastsatt av Landbruksdepartementet 15. juli 1978 i mehold av lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30, jfr. kgl.res. 19. november 1976. Endret 27 des 1993 nr. 1404, 18 mai 1994 nr. 360.