Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av finansforetaksforskriften (maksimalt antall styreverv)

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 5. mai 2017 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7.

I

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) gjøres følgende endring:

§ 9-2 skal lyde:

Styremedlemmer i finansforetak som i mer enn 12 måneder har hatt en samlet forvaltningskapitalhøyere enn 200 milliarder kroner beregnet etter reglene i CRR/CRDIV-forskriften § 24 tredje ledd, kan ikke inneha flere styreverv enn en av følgende kombinasjoner

a) lederstilling i et annet foretak og to verv som styremedlem eller varamedlem

b) fire verv som styremedlem eller varamedlem.

Ved beregning av verv etter første ledd, skal verv i flere foretak innen samme finansielle gruppe regnes som ett verv. Verv i organisasjoner som ikke hovedsakelig driver kommersiell virksomhet skal ikke medregnes.

Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak tillate at styremedlemmer kan inneha inntil et ekstra verv som styremedlem.

II

Forskriften trer i kraft straks.