Forskrift om endring i forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomisk tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2023 til gjennomføring av Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no