Forskrift om endring i forskrift til tolloven

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 5-9.

Se forskriften på lovdata.no