Forskrift om kompetansekrav for bruk av særlige undersøkelses- og behandlingsmetoder

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27. mars 1995 med hjemmel i lov 10. desember 1948 nr. 3 om veterinærer § 9, tredje ledd, (jf. lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 19). Endret 9 jan 2004 nr. 47.

Se forskriften på lovdata.no