Forskrift om merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjort

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 3. september 2002 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 11, § 14, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 115, 30 nov 2005 nr. 1350, 1 okt 2008 nr. 1078, 9 juli 2010 nr. 1132, 10 mai 2011 nr. 483, 23 juli 2012 nr. 761.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov